logo2013 "...Mindig hinni kell abban, hogy a munkát jobban is elvégezhetjük..."
/ Dr. Juran, J. M./

AUTOMATIKUS POFALÉPTETÉSŰ TOKMÁNY TOVÁBBFEJLESZTÉSEI

Az automatikus pofaléptetésű tokmány a nagyszorítóerejű, precíziós tokmányok körébe tartozik, amely 10 mm átmérőtartományt tud automatikusan léptetni.
Központi húzófeje (4) ékes mechanizmuson keresztül kapcsolódik a belső pofákhoz (7). A belső (7)-, és a külső (9) pofák össze-, ill. szétkapcsolását a vezértárcsára (2) szerelt vezérlőelemek (11) végzik a fogazott kapcsolókon (6) át.
A vezértárcsában (2) van megvezetve a reteszelőlap (12), amely jobboldali állásában a vezértárcsát a tokmányházhoz (1) reteszeli, baloldali állásában pedig a vezértárcsát (2) a gép álló részeihez köti úgy, hogy az állórészhez rögzített gyűrű (20) tájolófészkébe fut be a reteszelőcsap (12). E kétfajta reteszelés átváltását a Z irányú esztergaszán mozgásával valósítják meg úgy, hogy a revolverfejbe szerelt ütközőrúd közvetítő rudazaton keresztül rugó ellenében baloldali állásba tolja a reteszelőcsapot (12).
Ez az átváltás a pofaléptetés első eleme, az utolsó elem pedig ennek fordítottja: a Z irányú szán mozgásával eltávolítják a revolverfejbe szerelt ütközőrudat (Ü), s egy rugó jobboldali állásába tolja a reteszelőcsapot (12).
Sorozatléptetéseknél a pofaléptetések ezen első és utolsó elemét csak a sorozat elején és végén alkalmazzák, a közbenső léptetéseknél ezeket elhagyják.
A közbenső léptetések elemei befelé léptetésnél:
a.) A központi húzófejet (4) a hátsó hidraulikus henger hátrahúzza, ezzel belső helyzetbe kerülnek a belső pofák (7)
b.) 10°-kal jobbra fordul a főorsó (ez alatt rögzített a vezértárcsa). A vezérlőelemek (11) hátrahúzzák a fogazott kapcsolókat (6). Ezzel megszűnik a kapcsolat a belső (7)-, és a külső (9) pofák között
c.) A központi húzófejet a hátsó hidraulikus henger előretolja. Ezzel a belső pofák külső állásukba futnak, de úgy hogy nem viszik magukkal a külső pofákat.
d.) 10°-kal balra fordul a főorsó. A vezérlőelemek (11) előretolják a fogazott kapcsolókat (6). Ezzel ismét összekapcsolódnak a belső (7)-, és a külső (9) pofák, de már a belső pofa (7) löketével nagyobb átmérőn.

Így megvalósult egy léptetés, 10 mm-el kisebb átmérőtartományban mozognak a pofák. A fenti négy lépés többször ismételhető, ezek a sorozatlépések.

SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS NC TOKMÁNY

Univerzális tokmány, amely egy adott átmérőtartományban egyetlen jelre bármely átmérőt be tud fogni automatikusan és gyorsabban, mint bármely más ismert megoldás.
Univerzalitásban ugyanazt tudja, mint a régi univerzális tokmányok, de sokkal nagyobb szorítóerővel, pontossággal, s korszerű NC technikával.
Ez az automatikus pofaléptetésű tokmányok továbbfejlesztésére épül gyors sorozatléptetésekkel. A sorozatlépések gyorsaságát azzal éri el, hogy a pofaléptetések első és utolsó elemét csak a sorozat elején és végén alkalmazza, a közbenső léptetéseknél ezeket elhagyja. Ez az elem a revolverfejbe fogott tolórúd mozgása az alapszán Z irányú mozgatásával. Ez a mozgás a tokmány vezértárcsája és a tokmányház közötti reteszelést oldja, s egyúttal egy új reteszelést hoz létre a vezértárcsa és a tokmányt hordozó gép állórésze között. Ezt követően csak két egyszerű mozgásból álló mozgáskombinációt (fenti a.,b.,c.,d.-t) kell gyorsan működtetni:
1.) a tokmány központi húzófejének (4) mozgatását, és
2.) a főorsó 10°-os elfordítását.
A gép vezérlésébe két új parancs épül:
1.) Szorítás
2.) Nyitás

A „Szorítás” parancsra egy nagyobb átmérőről gyors sorozatlépésekkel addig léptet a tokmány, amíg meg nem szorítja a munkadarabot.
A pofaléptetések gyorsasága mellett a „Szorítás” művelet gyorsaságát az is fokozza, hogy a léptetés utolsó eleme megegyezik egy szorítás elemmel. Így felesleges egy külön szorítás elemet beépíteni.
Ezzel minden eddigi univerzális tokmánynál gyorsabban tud szorítani, s felülmúlja más rendszerek – pl. gyorspofacserélők – gyorsaságát is.
Ez utóbbinál még annyival is sokkal előnyösebb, hogy nem igényel kézi beavatkozást.
A „Nyitás” parancsnál gyors sorozatlépésekkel nagyobb átmérőre futnak a pofák. Ennél be lehet állítani a léptetések számát. Ezt a gép kezelője végzi.

TÁVIRÁNYÍTÁSÚ, UNIVERZÁLIS NC TOKMÁNY

Univerzális abban az értelemben, hogy a tokmány teljes befogási tartományában képes munkadarabokat befogni.
Távirányítású abban az értelemben, hogy működtetéséhez semmiféle kézi beavatkozás nem kell, s különleges segédmechanizmusok sem kellenek, számítógépbe ill. CNC vezérlésbe épített szoftver irányítja a működést.
Ezek a tokmányok beleesnek a rugalmas gyártórendszerek tokmányai jövőbeli fejlődésének fő irányvonalába, miután nagyon gazdaságosan oldják meg a teljes automatizálás követelményét.
Az új tokmány a fenti képességeivel hiánycikk a tokmányok körében. A rugalmas gyártás nagyon széles területein vagy olyan rendszerek terjedtek el, amelyeknél még szükség volt kézi beavatkozásra (pl. gyorspofacserélők) vagy egyes integrált gyártórendszerekben nagy pofatárakat, működtető mechanizmusokat alkalmaztak, melyek nagy áruk miatt nem tudtak elterjedni.
A távirányítású univerzális tokmány az automatikus pofaléptetésű tokmányok továbbfejlesztése úgy, hogy a tokmány teljes befogási tartományába eső összes léptetéssel elérhető befogási tartomány kiválasztását és beállítását a gép CNC vezérlésébe épített szoftver irányítja.
Az automatikus pofaléptetésű tokmány lényege: pl. 10 mm-es átmérőtartományban automatikusan lehet átléptetni egyik tartományból a másikba.
A tokmány működtetéséhez szükséges szoftvernek ismeri kell a tokmány átmérőjének mérőrendszerét. Itt elég az átmérőtartományokat beazonosítani.
Az átmérőtartományokat célszerű 10-es rendszerben felvenni, melynek jellemzői:
• 10 mm tartományban tudnak a pofák szorítani
• 10 mm tartományban tud a tokmány léptetni
• 10 mm tartomány szélén kívánjuk a 0 pontot felvenni, ahonnan beszámozzuk a tartományokat
Ez úgy lehetséges, hogy a pofák beszabályozása valamely 10-es átmérőn történjen (pl. 30, 40, 50 mm átmérőn). Ekkor ha szétnyitjuk vagy összezárjuk a pofákat, azok mindig egy 10-es tartomány legkisebb ill. legnagyobb átmérőjén állnak meg. Így ha az automatikus 0 pont (kezdőpont) keresésekor addig léptetjük a pofákat befelé, amíg azok összezárnak (ez 0 és 10 mm között bármely átmérőn lehet), s innen egy oldással kinyitjuk a pofákat (csak oldás után lehet léptetés), azok biztosan a 10 mm átmérőn lesznek. Tekintsük ezt egy 0 pontnak egy A0 tartomány határának. Számozzuk be innen a tartományokat növekményes rendszerben, így egy „A” átmérőtartománysor (Alapsor) a következő lesz: A0=0-10 mm, A1=10-20mm, A2=20-30 mm, A3=30-40 mm, stb…
Pl. ha egy 32 mm átmérőt kell befogni, ez az A3 tartományba esik. Ha előzőleg az A4 tartományba eső munkadarab átmérőt szorítottak, ekkor csak egy lépést kell befelé léptetni.
A fenti „10-es átmérőtartomány rendszer” azért nagyon célszerű, mert a munkadarabok méretei 10-es számrendszerben adottak, ezért
• a 100 mm-nél kisebb átmérők esetén a munkadarabméret első számjegye -,
• a 100 mm-nél nagyobb átmérők esetén a munkadarabméret első két számjegye numerikusan, automatikusan megadja az átmérőtartomány számát.
Példa nagyobb munkadarab méretekre:
A munkadarabméret 166 mm, ez az A16-os sorba esik, a munkadarabméret 316,76 mm, ez az A31-es sorba esik, stb…
Memóriában tárolják a pofák átmérőtartomány-helyzetét minden adott pillanatban. Az új tartomány eléréséhez szükséges lépések számát az új és a régi tartomány számának különbsége adja meg. Így a munkadarabméret megadása után a tokmány automatikusan át tud állni az új tartományra.
Az A átmérőtartományba eső lépéssor mellett még meg kell egy másikat is különböztetni. Legyen ez a B lépéssor, amely fél osztással van eltolva a A lépéssortól: B0=5-15 mm, B1=15-25 mm, B2=25-35 mm, stb… Erre azért van szükség, mert ha valamelyik befogás egyik tartomány végére-, ill. elejére, vagy ezeknek nagyon közelébe esik, ez nagyon biztonságosan nem fogható be. Így a két lépéssor jól túlfedi egymást, s akár az A sorban, akár a B sorban van a következő befogás, annak lépéseit a vezérlés egyértelműen kijelöli.
A két átmérőtartomány közül az A sort javasoljuk rendszeresen használni, a B sor egyes tagjait csak kiegészítésképpen használják, ha a befogandó átmérő két lépés közötti szűk tartományba esik. Így az A0-ból át lehet lépni a B0-ba. Ez lefedi a 10 mm átmérőt, stb.
Az egy nagy előny, hogy a befogandó átmérő értékéből automatikusan adódik a szükséges átmérőtartomány, s innen csak számolni kell a szükséges léptetések számát. Ezt az előnyt meg akarjuk tartani a befogások speciális eseteire is, mint pl. a lépcsős pofák alkalmazásánál.
A rugalmas gyártócellákhoz egy-egy munkadarabhalmaz tartozik. Ezek a halmazok megnövelhetők pl. lépcsős pofák alkalmazásával. Ezeket a lépcsőket is célszerű a 10-es léptetésű rendszerbe beilleszteni. A belső szorítófelület és a lépcső szorítófelület közötti különbség (= a lépcső hossza) legyen pl. 20 mm. Ez átmérőre vonatkoztatva 4 db 10-es léptetésnek felel meg. Ha a befogandó átmérő pl. 175 mm, az A sorban az A17 átmérőtartománynak felel meg. Ebből 4 tartományt a lépcső helyettesít. Így a 17-4=A13 átmérőtartományba kell léptetni a pofákat.
Ez a tokmány is működtethető úgy, mint a szupergyors univerzális tokmány, de annyival többet tud, hogy alkalmazásánál nem igényel gépkezelő szakmunkást, hanem a Nyitás lépéseit is automatikusan hajtja végre. A szupergyors univerzális tokmány előnyösen lecserélhető szinte minden tokmányra a rugalmas gyártásban. A távirányítású univerzális tokmány a rugalmas gyártócellák tokmánya, ahol a munkadarab adagolástól kezdve minden automatikus.

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

 1. Tegye fel kérdését, vagy kérjen ajánlatot!
 2. Az Ön neve*
  Adja meg nevét
 3. Cégnév*
  Adja meg cégnevét
 4. E-mail cím*
  Adja meg e-mail címét
 5. Telefonszám*
  Adja meg telefonszámát
 6. Miben segíthetünk?*
  Adja meg üzenetét
 7. Ellenőrző kód*
  Ellenőrző kód
  Invalid Input