Minőségirányítás

A SZIMIKRON Kft. minőségpolitikája

SZIMIKRON Kft. egyik fő stratégiai célja, hogy a cég termékeinek és szolgáltatásainak minősége a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki a vevők igényeit.

Ennek érdekében a cég vezetősége az alábbi célokat tűzi ki maga elé:

  1. Termékeink és szolgáltatásaink minőségének egyre magasabb színvonalát rendszerszemléletű, piacorientált működéssel kell biztosítani, fenntartani és fejleszteni.

  2. Tekintettel a hazai és nemzetközi elvárásokra az összes minőségre ható tevékenység feleljen meg az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek és biztosítsa a cég termékeinek a vevő által elvárt, a vonatkozó szabványok és hatósági előírások által megkövetelt minőségét.

  3. A SZIMIKRON Kft. egyre magasabb színvonalon biztosítsa mindazon erőforrásokat, melyek a hatékony, minőségközpontú vállalatirányítást garantálják.

A fenti célok elérése érdekében a SZIMIKRON Kft-nél a rendszer működtetésében résztvevők hathatós közreműködésével komplex minőségügyi rendszer került kidolgozásra a golyósorsók, revolverfejek, tokmányok tervezése, gyártása, kereskedelme, karbantartása és javítása területén végzett tevékenységekre vonatkozóan. A rendszer megfelelő működtetése érdekében a cég minden alkalmazottja számára kötelező a saját munkakörében a minőségügyi kézikönyvben, eljárás utasításokban, a munkautasításokban leírtak betartása és betartatása. A minőségbiztosítási rendszer eszközeivel – belső auditok, vezetőségi felülvizsgálatok, helyesbítő, megelőző intézkedések, oktatások, statisztikai és pénzügyi-gazdasági elemző rendszerén keresztül – tervszerűen és folyamatosan biztosítjuk a rendszer gazdaságos működését.

A vezetés kijelenti, hogy minőségpolitikáját következetesen megvalósítja és a megjelölt célokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A vezetőség kötelezettségvállalása kiterjed a Minőségügyi kézikönyvben lefektetett írásos anyagra, a megfelelően dokumentált eljárások betartására és betartatására minden, a rendszerben érvényes dokumentumra és bizonylatra.

A minőségügyi rendszer céljainak eléréséért az ügyvezetés a felelős.
Az ügyvezetés megbízása alapján minőségügyi megbízott felügyeli a rendszer működését, azt folyamatosan ellenőrzi, valamint felelős a minőségügyi rendszer működtetéséért, fenntartásáért, fejlesztéséért.

Az ügyvezetés biztosítja a rendszer működéséhez és a minőségpolitikai célok megvalósításához szükséges és elegendő feltételeket.

A cég vezetése meg van győződve arról, hogy a SZIMIKRON Kft. jövőjét alapvetően határozza meg minőségpolitikája, melynek megvalósítása biztosíthatja vevőinek és végül is a cég minden dolgozójának elégedettségét.

Kelt: Kecskemét, 2021. december 11.

A “Szimikron Kft. minőségpolitikája” eredeti dokumentum megtekintése.

ISO 9001
Minőségirányítási tanúsítvány